18 t/m 27 oktober 201918 t/m 27 oktober 2019
18 t/m 27 oktober 201918 t/m 27 oktober 2019
18 t/m 27 oktober 201918 t/m 27 oktober 2019
18 t/m 27 oktober 201918 t/m 27 oktober 2019
18 t/m 27 oktober 201918 t/m 27 oktober 2019
18 t/m 27 oktober 201918 t/m 27 oktober 2019
18 t/m 27 oktober 201918 t/m 27 oktober 2019
Exposanten Login
Basisgegevens

Basisgegevens

Voorwaarden voor deelname 2018

Alle exposanten zoeken zelf naar een expositielocatie. De Kunst10daagse helpt u op weg en denkt mee maar heeft geen eigen locaties. De exposities zijn geopend van vrijdag 19 t/m zondag 28 oktober van 11.00 tot 17.00 uur. Iedere exposant, galerie, gelegenheidsgalerie of groep exposanten krijgt zijn of haar eigen pagina op de website van de K10D. Met een persoonlijk wachtwoord kunt u inloggen en uw pagina wijzigen en aanvullen. Op deze pagina kunt u na toelating maximaal 20 werken plaatsen.
De eindredactie ligt altijd bij Stichting Kunst10daagse Bergen - Bergen aan Zee.

De kosten voor inschrijving Kunst10daagse 2018

Kunstenaar

 • Een kunstenaar betaalt € 100,- per inschrijving.
 • Een kunstenaar krijgt in de catalogus 1 vermelding met afbeelding en op de website maximaal 20 afbeeldingen.
 • Let op: in tegenstelling tot voorgaande jaren kunt u zich maar voor 1 locatie aanmelden.

Galerie

 • Een galerie betaalt € 200,- per inschrijving.
 • Een galerie krijgt in de catalogus 2 vermeldingen met afbeelding en op de website maximaal 20 afbeeldingen.

Groep exposanten

 • Een groep exposanten betaalt € 200,- per inschrijving onder één groepsnaam. Een groep bestaat uit minimaal vier personen.
 • Een groep krijgt in de catalogus 4 vermeldingen met afbeelding en op de website maximaal 20 afbeeldingen.
 • Wilt u meedoen met een grotere groep, dan betaalt u € 50,- per extra groepslid (vermelding inclusief afbeelding, het aantal afbeeldingen op de website blijft maximaal 20 voor de groep).
 • Elk groepslid dient minimaal 3 afbeeldingen op de website te plaatsen ter beoordeling door de toelatingscommissie.
   

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Kunst10daagse via info@dekunst10daagse.nl

De Algemene voorwaarden kunt u ook vinden onder de button ‘Algemene voorwaarden’ op de homepage.

Gebruik het onderstaande formulier voor uw inschrijving.

 De heer        Mevrouw      
Uw naam wordt op de website en in de catalogus getoond zoals u het hier invult. Denkt u ook aan gebruik van hoofdletters! Op de website en in de catalogus worden deelnemende kunstenaars op alfabetische volgorde op de eerste letter van de achternaam vermeld. Voorbeeld: Bommelen, Jan van.
Als u geen tussenvoegsel in uw naam heeft, hoeft u hier niets in te vullen!
Uw naam wordt op de website en in de catalogus getoond zoals u het hier invult. Denkt u ook aan gebruik van hoofdletters! Op de website en in de catalogus worden deelnemende kunstenaars op alfabetische volgorde op de eerste letter van de achternaam vermeld. Voorbeeld: Bommelen, Jan van.

Zorg dat u hier uw eigen (geldige!) e-mailadres invult. Een e-mailadres is altijd aaneengesloten en bevat altijd een @ en een extensie. Let op: u kunt uw e-mailadres hierna niet meer wijzigen!

U dient uw e-mail adres twee keer in te vullen. De tweede keer ter controle

Vul hier uw wachtwoord in. Het wachtwoord moet minimaal 6 tekens bevatten. Een veilig wachtwoord bestaat uit een combinatie van letters (kleine letters en hoofdletters), cijfers en leestekens. U heeft een wachtwoord nodig om te kunnen inloggen op uw persoonlijke profielpagina. Ook als u eerder heeft meegedaan, moet u hier in 2018 een nieuw wachtwoord aanmaken.

U dient het wachtwoord te herhalen ter controle.

 Kunstenaar        Groep        Gallerijhouder      

De Algemene voorwaarden kunt u ook vinden onder de button ‘ALGEMENE VOORWAARDEN’ op de homepage.

De inschrijver verklaart zich door de inschrijving bekend met het concept en de werkwijze van de stichting Kunst10daagse (hierna “de Stichting”) te Bergen NH. De inschrijver verklaart dat de Stichting alle werken die door de inschrijver worden aangeboden zonder verdere voorwaarden, beperkingen of aanspraken van derden zal kunnen gebruiken in het kader van het concept en de werkwijze van de Stichting, alle rechten van intellectuele eigendom daar zo nodig onder begrepen. In voorkomend geval vrijwaart de inschrijver de Stichting tegen iedere aanspraak van (een) derde(n) met betrekking tot deze rechten. Deze vrijwaring geldt ook (maar is niet beperkt tot) met betrekking tot de rechten van intellectuele eigendom.