20 tot en met 29 oktober 201720 tot en met 29 oktober 2017
20 tot en met 29 oktober 201720 tot en met 29 oktober 2017
Exposanten Login

Doelstellingen Kunst10daagse


Het verleden

Oorspronkelijk is de K10d bedacht door enkele Bergense middenstanders die het seizoen wilden verlengen en daarbij de hulp inriepen van de kunstenaars in het dorp. Als een soort zwaan-kleef-aan hebben kunstenaars, galerieën, horeca, hotels, winkeliers, verenigingen, scholen, sponsors en de gemeente ervoor gezorgd dat het evenement niet meer weg te denken is uit het dorp. Inmiddels is het een jaarlijks terugkerend feest voor iedereen. Kunstdisciplines als architectuur, literatuur, muziek, film, fotografie, installaties en theater hebben zich eveneens aangesloten. De meeste bezoekers komen uit de regio en ervaren de K10d als een gezellig herfstfestival in een ´indian summer-achtige´ sfeer. Zij komen voor de sfeer maar ook om te kopen. Zij kopen kunst die herkenbaar is, kleurrijk, vrolijk en vriendelijk geprijsd. Of werk van een bekende kunstenaar. Een kleine groep fijnproevers gaat op zoek naar nieuw talent en onontdekte of ondergewaardeerde pareltjes.

Het heden

Het Bestuur streeft ernaar een breed evenement te organiseren met alle kunstdisciplines van, voor en door Bergenaren terwijl tegelijkertijd kunstenaars en gasten van buiten (het dorp, de gemeente, de regio, het land) welkom zijn. Zo zijn wij deze uitdaging begonnen.
Het dorp Bergen vergrijst en ontgroent. Dat geldt voor de inwoners, de bezoekers, de ondernemers en de kunstenaars. Voor jongeren zijn er Woodlands, Hoeve Overslot en het zeestrand, maar nauwelijks dansgelegenheden, kroegen of festivals. Behalve InHolland zijn er in onze regio geen hogere beroepsopleidingen of universiteiten, laat staan kunstacademies.
Kwaliteitsverbetering kan slechts bereikt worden door gerenommeerde kunstenaars en galerieën te laten exposeren op daarvoor geschikte locaties. Dat vraagt om een actief kunstbeleid vanuit de K10d in plaats van een ‘laat-de-kindertjes-tot-mij-komen’. Een deskundige jury van conservatoren uit heel Nederland bewaakt het niveau, van hoog tot laag. Hun opdracht luidt: de K10D is van en voor iedereen, laagdrempelig én van goede kwaliteit. 

De toekomst

Inmiddels sturen wij het evenement in de richting van een festival met gevarieerde kunstdisciplines.
• Beeldende kunsten: Schilderen, Film, Video en Fotografie, Beelden en Installaties, Mode en Design, Architectuur en Landschapsinrichting, Cross media, 3-D straatkunst, graffiti.
• Podiumkunsten: Theater, Kleinkunst en Cabaret, Dans en Ballet, Literatuur en Poëzie, Straattheater en Clownerie.
• Muziek: Klassiek, Jazz en Pop, Wereldmuziek, Parade en Brassband, Akoestische experimenten.

Er is niet alleen veel te zien, er is ook veel te beleven, te beluisteren, te proeven en te ervaren. Het decor van het wonderschone Bergen in de herfst maakt deel uit van die beleving. Tien dagen lang wandelen en fietsen mensen alleen, in tweetallen of in groepjes door het dorp. Hoewel er bezoekers komen uit heel Nederland en zelfs uit de buurlanden, blijft het een lokaal-regionaal festival. In 2015 waren dat er ongeveer 38.000. Geleidelijk moet de Kunst10daagse aantrekkelijk zijn voor zowel kijkers als kopers. Deze ontwikkeling in bezoekersaantal is mogelijkerwijs niet evenredig aan de capaciteit van Bergen als het gaat om parkeren, verkeer en verblijfsrecreatie. Daar moet de Gemeente bij betrokken worden.

Samenwerking met de overige kernen
Tot op heden speelt de K10d zich af in de kern Bergen en in Bergen aan Zee. Dat was van oudsher een logische geografische keuze van de middenstand in Bergen. Schoorl heeft Schok en inmiddels hebben De Egmonden ook eigen kunstdagen. De middenstand is bevreesd dat een verdere geografische spreiding van de Kunst10daagse tot versnippering van de vraag zal leiden. Is dit waar? Het idee om De Egmonden en Schoorl te betrekken als satellieten met een beperkt aantal exposities op bestaande bijzondere (A1) locaties, zou een prachtige aanvulling kunnen zijn op de huidige locaties in het dorp Bergen. Zeker voor de bezoeker die meerdere dagen in de gemeente verblijft.
Belangrijk is dat ook Alkmaar is geïnteresseerd in een culturele samenwerking met Bergen. Hoe dat gestalte moet krijgen, is nog niet duidelijk. Uit het marktonderzoek 2015 blijkt dat de bezoekers vooral ouderen zijn, 55+ en hoogopgeleid. De waardering is bijzonder hoog,

Jongeren betrekken bij kunst is onze maatschappelijke opgave
Wij streven ernaar een nieuw podium te ontwikkelen voor een jonge generatie kunstenaars. Het betekent dat wij basisscholen betrekken bij de K10d door gezamenlijke projecten met scholen en kunstenaars, de kinderkunstveiling is hier een voorbeeld van. Ook kunstenaars in de dop, zoals afstudeerders aan (klein)kunstacademies, moeten hun weg kunnen en willen vinden naar Bergen. Dat kan in de volle breedte van het kunstspectrum, maar zoals gezegd, wel met een eigen podium.
Het is belangrijk de nieuwe generatie te betrekken. Zij prikkelen, verrassen, lopen uit de pas, verzetten en roepen weerstand op. Tegelijkertijd knagen zij aan het establishment, zij verlevendigen en zorgen voor nieuws. Daarom is het streven een projectgroep op te zetten met jongeren, die zelf mede vorm geven aan hun Kunst10daagse.

Wat maakt de Kunst10daagse zo bijzonder?
• Een groot kleinschalig (lokaal, regionaal) kunstfestival met landelijke bekendheid.
• Tien topexposities naast 250 geselecteerde regionale kunstenaars gedurende tien dagen eind oktober.
• Een zelfstandige organisatie van de K10d, berustend bij een vrijwilligersbestuur in coöperatieve samenwerking met kunstenaars, het midden- en kleinbedrijf (waaronder de horeca), de gemeente Bergen, en regionale kunst- en cultuurorganisaties.
• Ruimte voor een nieuwe generatie kunstenaars, vorm te geven in een eigen projectgroep.
• Persoonlijk, gastvrij, gezellig, innovatief.

Commercie en partners
Van de bezoekers is 93% tevreden over de huidige opzet van de Kunst10daagse, 13% van de bezoekers komt om kunst te kopen, 83% is een regelmatige bezoeker en 92% heeft aangegeven volgend jaar weer te komen. Cijfers waar Bergen trots op mag zijn.
De totale omzet van ruim € 3,3 miljoen is, behalve de aankopen van kunst, verdeeld over horeca, hotels, winkels, maar ook over parkeergelden en toeristenbelasting. Opvallend is het relatief hoge bedrag dat dagelijks is uitgegeven door bezoekers: 91 Euro gemiddeld.
Het evenement is bijzonder genoeg om professionele partijen te interesseren. Rabo, Taqa, Aan Zee, blooming en PWN zijn daar voorbeelden van.
Partners zijn ook de andere culturele instellingen en initiatieven, zoals Kranenburgh, De Vest, Stedelijk Museum Alkmaar, Schok, Artiance, Kunstgetij, Cinebergen, Ruïnekerk, Hoeve Overslot, historische verenigingen, musea, bibliotheken, boekwinkels, galeries, TIHMS en andere muziek-, toneel- en theatergezelschappen.
Wij kiezen voor partners, waarmee we samen meerwaarde creëren; zij hebben wat aan ons en wij hebben wat aan hen. Denk daarbij aan het gezamenlijk optrekken bij kunstprojecten, zoals dat nu al plaatsvindt met blooming en de Rabobank.

Bergen, voorjaar 2016

Het Bestuur van de Stichting Kunst10daagse Bergen - Bergen aan Zee