Contactgegevens

Stichting Kunst10daagse Bergen - Bergen aan Zee

Bezoekadres
’t Oude Raethuys, Raadhuisstraat 2, 1861 KS Bergen
T: 072 5814505
E: info@dekunst10daagse.nl

Winterreces
Gedurende de wintermaanden zijn wij bereikbaar via info@dekunst10daagse.nl of spreek een boodschap in op de voicemail en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Openingstijden vanaf 1 april 2015
o maandagmiddag van 14.00 - 17.30 uur
o woensdagochtend van 09.00 - 12.30 uur
o vrijdag van 10.00 - 14.00 uur

Postadres
Postbus 240
1860 AE Bergen

Bankrekening: 12.10.26.965
IBAN: NL 21 RABO 0121 0269 65

Graag verwijzen wij u naar de button 'FAQ' (veel gestelde vragen). Deze vindt u links onderaan de homepage van onze site.